Co to jest?

Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) jest inicjatywą adresowaną do uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie. Jego celem jest promowanie zaangażowania obywatelskiego i przygotowanie uczniów do udziału w Krakowskim Budżecie Obywatelskim.

Do końca stycznia 2017 roku uczniowie mogą zgłaszać swoje projekty. Każdy pomysł musi zostać dostarczony do komisji z listą poparcia (link), na której znajdą się podpisy minimum 15 uczniów ZSS w Krakowie. Zgłoszone projekty poddane zostaną weryfikacji - projekty ingerujące w infrastrukturę szkoły nie będą przyjmowane. Do dnia głosowania autorzy projektów mogą prowadzić kampanie informacyjne na temat ich projektów.

W marcu 2017 roku odbędzie się głosowanie. Każdy uczeń oraz nauczyciel Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie uprawniony jest do oddania jednego głosu. Wyniki ogłoszone zostaną w tym samym dniu. Na realizację zwycięskiego projektu zostanie przeznaczona kwota w wysokości 1 000 złotych (słownie: tysiąc złotych).

Projekty

Przykładowe projekty jakie można wykonać w ramach SBO:

  • Zakup pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych
  • Organizacja szkoleń lub kursów dla uczniów

Kontakt

Na wszelkie pytania odpowiedzą Ci opiekunowie SBO - pani Weronika Szelęgiewicz, pani Iga Siemińska, pani dyrektor Katarzyna Motyl oraz pan Sławomir Siemiński.

Pusty